UN-RA správa nemovitostí
Menu Menu
úvod nabídka služeb kontakty dokumenty reference

reference správy nemovitosí UN-RA

Pár řádků od našich zákazníků


BD a SVJ Libišská 1742-1746, Praha 8

Bytové družstvo Libišská spolupracuje s Agenturou UN-RA od r. 2010. V současnosti agentura zajišťuje ekonomický servis i druhé organizaci - Společenství vlastníků Libišská 1742 - 1746, která vznikla v červnu 2016.
Zástupci družstva i SVJ jsou spokojeni s úrovní práce agentury.
Zástupci agentury (Ing. Ungr a pan Šindelář) s ochotou operativně řeší veškerou agendu k zajištění bytových potřeb členů družstva a k zajištění kompletního ekonomického servisu pro obě organizace v návaznosti na právní předpisy.

Jarmila Doudová, předsedkyně Bytového družstva Libišská a člen výboru Společenství vlastníků jednotek Libišská 1742-1746. 71 jednotek

SVJ Olbrachtova 1052/32, Praha 4

S agenturou UN-RA spolupracuje naše SVJ již několik let. Oceňujeme především ochotu a vstřícnost jejich zaměstnanců a rychlost vyřizování našich požadavků. Agenturu UN-RA můžeme na základě našich zkušeností jenom doporučit.

Jaroslava Jungrová, předsedkyně výboru SVJ Olbrachtova 1052/32, 140 00 Praha 4, 14 bytových jednotek

SVJ Vikova 1143/13, Praha 4

S Agenturou UN-RA spolupracujeme již dvacet let k naší plné spokojenosti. Oceňujeme především dobrou komunikaci, spolehlivost a osobní přístup při jednáních.

Libor Klouček, předseda výboru SVJ Vikova 1143/13, 23 bytových jednotek

BD Bystřická 2, Praha 4

Vážení,
dovolte, abychom Vám poděkovali za šestnáct let trvající spolupráci našeho Bytového družstva s vaší Agenturou UN-RA , která byla stvrzena podpisem smlouvy dne 8. ledna 2001. Od té doby jsme prošli obdobím administrativních změn a předpisů, překonali jsme společně mnoho překážek a stavebních akcí - to vše díky pracovitosti, pečlivosti a odborné znalosti referentek vaší agentury, v našem případě p. Douděrové.
Věříme, že vzájemná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech k oboustranné spokojenosti a vzájemné důvěře.

Za představenstvo BD Bystřická 2, Praha 4 Jarmila Kmochová, předsedkyně BD, 22 bytových jednotek

BD Šimůnkova 1598, Praha 8

Se společností UN-RA, správa nemovitostí spolupracujeme již od roku 1998. Vždy nám pomohli s hledáním firem, které jsme potřebovali pro bezproblémový provoz našeho domu. Jejich reakce byla vždy rychlá a profesionální.

Karel Moc předseda, BD Šimůnkova 1598, Praha 8, 12 bytových jednotek

340 Pelhřimovská spol. s r.o., Praha 4

Agentura UN-RA, spol. s r.o. pracuje pro naši společnost 340 Pelhřimovská, spol. s r.o. jako vlastníka bytového domu už od roku 1994 provádí všechny služby související se správou nemovitosti i naší společnosti. Mimo jiné se stará o naše účetnictví, sleduje změny legislativy, hlídá termíny povinných revizí, zprostředkovává i služby různých dodavatelů služeb a řemeslníků.
O naši společnost se stará jejich zaměstnankyně, paní Bilejová.
Od roku 2001, kdy jsem se stal jednatelem naší společnosti, máme s Agenturou UN-RA, s r.o jen ty nejlepší zkušenosti. Práce je profesionální, jednání je příjemné a vztahy téměř rodinné.

Zdeněk Šmákal, jednatel 340 Pelhřimovská, 25 bytových jednotek

Icons made by Freepik, Retinaicons, DinosoftLabs from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY