UN-RA správa nemovitostí
Menu Menu
úvod nabídka služeb kontakty dokumenty reference

Správa nemovitostí UN-RA - Bytový dům
Správa nemovitostí UN-RA - Bytový dům
Správa nemovitostí UN-RA - Bytový dům
Správa nemovitostí UN-RA - Bytový dům
Správa nemovitostí UN-RA - Bytový dům
Správa nemovitostí UN-RA - Bytový dům
Správa nemovitostí UN-RA - Bytový dům
Bootstrap Slider

UN-RA správa nemovitostí

jsme pravou rukou nejen pro váš bytový dům

služby společnosti UN-RA

předpis nájemného
a evidence plateb

Používáme profesionální software s přehledným znázorněním předpisů a plateb všech uživatelů. Upomínáme dlužníky a provádíme roční vyúčtování služeb v zákonné lhůtě.

vedení účetnictví, zpracování mezd a daní

Naši dlouholetí zaměstnanci jsou pravidelně školeni dle platné legislativy. Máme bohaté zkušenosti s vedením účetnictví SVJ, BD i dal- ších forem vlastnictví.

technická správa
nemovitosti

Zajišťujeme provozuschopnost objektu, běžnou údržbu, zahradnické práce, hlídání termínů pravidelných revizí, komunikace s dodavateli služeb. Součinnost při plánování velkých oprav.o společnosti UN-RA

Agentura UN-RA s r.o. vznikla „privatizací“ OPBH Praha 4 dne 5. 11. 1992. Agentura se od počátku až do dnešní doby specializuje na činnosti spojené se správou bytových a nebytových objektů.

Zpočátku firma spravovala pro městskou část Praha 4 domy a garáže v oblasti Michle a Krč. V dalších letech probíhaly 3 fáze privatizace bytových objektů v této oblasti. Takto privatizované domy ve formě bytových družstev, nebo spol. s r.o. jsme postupně přebírali do správy. Po ukončení správy zbylých domů v majetku MČ Praha 4 jsme v lokalitě Krč několikrát změnili místo provozovny až na současnou adresu Na strži 290/10. Zároveň k nám přešly do správy některé domy, které byly vráceny majitelům v rámci restitučních nároků.

Od počátku pracovalo ve firmě 5 zaměstnanců. Po předání bytového fondu Praze 4 pouze 4 zaměstnanci. Postupně jsme v následujících letech na základě úspěšných výběrových řízení a kladných referencí od stávajících partnerů, získali do správy i domy v lokalitě Praha 10, Praha 8 a byty města Mníšku pod Brdy. Nyní zaměstnáváme 5 zaměstnanců. Spravujeme 66 objektů s 1955 jednotkami, tento stav je vzhledem k dlouhodobé spolupráci s většinou klientů dlouhodobě stabilizován. Vzhledem k reorganizaci firmy včetně majetkových změn a nově zakoupenému profesionálnímu správcovskému programu nyní disponujeme kapacitou pro správu dalších objektů.Hledáte spolehlivého, zkušeného a prověřeného správce vaší nemovitosti?využíváme profesionální software

Od roku 2016 pracujeme v softwaru od firmy SWAN Liberec spol. s r.o.,patřící již řadu let mezi přední softwarové firmy.

Tato firma produkuje a dodává již od roku 1991 jeden z nejrozšířenějších programů pro kompletní správu bytů a nebytových prostor pro všechny typy správců po celé republice. Hlavní výhodou tohoto programu je, že propojuje účetnictví s bytovou agendou což zabezpečuje maximální přehlednost a přesnost v reálném čase, bez využití dalších doplňujících programů.Icons made by Freepik, Retinaicons, DinosoftLabs from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY